Bảo tàng Đồng Nai

Bảo tàng Đồng Nai

www.baotangdongnai.vn

Daily 09:00 – 17:00

Aircraft collection

Mikoyan Gurevich MiG-21PFM 6144 Bảo tàng Đồng Nai

15780

831

G1510

6144

Bell UH-1H Iroquois

Bell UH-1H Iroquois

Grumman F8F-1B Bearcat

Mikoyan Gurevich MiG-21PFM