Camp d’Aviació de la Sénia

Camp d’Aviació de la Sénia

43560 La Sénia (Montsià)

Spain

 

www.campaviaciolasenia.cat

heribertge@hotmail.com

Saturday 10:00 – ?

Other days by appointment

Aircraft collection

Polikarpov I-16 CM-257 Camp d'Aviació de la Sénia

C.10C-92

CM-257

Hispano HA-200 Saeta

Polikarpov I-16 (replica)