Khao Kho Weapon Museum

Khao Kho Weapon Museum พิพิธภัณฑ์อาวุธ

Daily 09:00 – 17:00

Aircraft collection

Cessna O-1A Bird Dog, Khao Kho Weapon Museum

6377

3121

69161

Bell TH-13T Sioux

Bell UH-1H Iroquois

Cessna O-1A Bird Dog

Northrop F-5A Freedom Fighter (wreck)