Museum of Military Zone 5

Museum of Military Zone 5/Bao tàng Quân Khu 5

Duy Tân

Hòa Cường Bắc, Hải Châu

Đà Nẵng

Viet Nam

+84 511 3624 014

Daily 07:30 – 11:00 & 13:30 – 16:30

Admission fee

Aircraft collection

Cessna U-17A Skywagon 042,   Museum of Military Zone 5 Bao tàng Quân Khu 5

Bell UH-1H Iroquois

Cessna A-37B Dragonfly

Cessna U-17A Skywagon

Mikoyan Gurevich MiG-21MF

Mikoyan Gurevich MiG-21MF