Thai National Memorial

Thai National Memorial อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

www.thainationalmemorial.org

Daily 09:00 – 12:00 & 13:00 – 15:00

Free admission

The Thai National Memorial is located in TambonKhuKhot where VibhavadiRangsit Road and Phahonyothin Road connect. It is accessible by taking the buses No. 29, 34, 39, 59, 95, and air-conditioned buses No. 503, 504, 510, 513, 524, 529 and 539.

Aircraft collection

Bell OH-13S Sioux 9182 Royal Thai Army, Thai National Memorial อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Bangkok

9182

T2-36/16/53116/5620

JF13-119/18/0-53652

Bell OH-13S Sioux

Cessna O-1E Bird Dog

North American T-28D Trojan

The Thai National Memorial is under the supervision of the Armed Forces Education Department, Supreme Command Headquarters. It is a memorial extolling the heroic deeds of Thai forefathers who used their intellect, talent and lives to protect the Kingdom. It is also a museum promoting awareness of Thai history and major Thai battles, including the Thai military’s missions abroad in the Vietnam War and the Korean War, presented through dioramas photo galleries. Inside are displays depicting the evolution of military uniforms and insignias throughout history.

Cessna O-1E Bird Dog T2-36 Royal Thai Air Force, Thai National Memorial อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Bangkok North American T-28D Trojan JF13-119 Royal Thai Air force, Thai National Memorial อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Bangkok

Douglas C-47 model, Thai National Memorial อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Bangkok Bell OH-13S Sioux 9182 Thai National Memorial อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Bangkok

Thai National Memorial อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Bangkok Thai National Memorial อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Bangkok

Thai National Memorial อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Bangkok Thai National Memorial อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Bangkok

Thai National Memorial อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Bangkok Thai National Memorial อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Bangkok

Thai National Memorial อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Bangkok Thai National Memorial อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Bangkok

Thai National Memorial อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Bangkok Thai National Memorial อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Bangkok

Thai National Memorial อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Bangkok Thai National Memorial อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Bangkok

Thai National Memorial อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Bangkok Thai National Memorial อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Bangkok

Thai National Memorial อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Bangkok Thai National Memorial อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Bangkok

Thai National Memorial อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Thai National Memorial อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

Pictures Les Spearman