Nizhnevartovsk Aviation Museum

Nizhnevartovsk Aviation Museum

Nizhnevartovsk Airport

Nizhnevartovsk 628460

Khanty-Mansiy

Russia

Aircraft collection

Mil Mi-6A and Mil Mi-8T

RA-70705

RA-68117

RA-15686

RA-36574

RA-21075

RA-26973

Antonov An-2P

Mil Mi-1

Mil Mi-2

Mil Mi-4A

Mil Mi-6A

Mil Mi-8T