Poltavskiy Muzey Dalney i Strategicheskoy Aviatsii

Poltavskiy Muzey Dalney i Strategicheskoy Aviatsii – Poltava AB Base Museum

+380 50 584 5418

Wednesday – Sunday 09:00 – 17:00

Admission

Poltavskiy Muzey Dalney i Strategicheskoy Aviatsii

61

56

25

63

80

01

42

26

Antonov An-26

Sukhoi Su-15UM

Tupolev Tu-16K-11-16

Tupolev Tu-22KPD

Tupolev Tu-22M0

Tupolev Tu-22M3

Tupolev Tu-95MS

Tupolev Tu-134UBL

Tupolev Tu-160

Poltavskiy Muzey Dalney i Strategicheskoy Aviatsii Poltava  Tupolev Tu-16K-11-16

Tupolev Tu-22KPD Tupolev Tu-95MS

Tupolev Tu-160