Royal Thai Navy Museum

Royal Thai Navy Museum พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

Daily 09:00 – 15:30

Admission free

Aircraft collection

Grumman HU-16B Albatross 7235,   Royal Thai Navy Museum พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

7235 Grumman HU-16B Albatross