Xi’an Aviation Museum

Xi’an Aviation Museum – NPU University

ErHuan Lu YanXian ShangYe JingJiDai

Beilin Qu

Xian Shi, Shaanxi Sheng

China 710000

Daily 08:30 – 16:00?

Aircraft collection

Xi'an Aviation Museum Xian China

016

84103

4940

3511

56-0022

2875

5131

01

052

Chengdu J-7I

Harbin H-5

Harbin Z-5

Lockheed U-2C

McDonnell F-101C Voodoo

Mikoyan Gurevich MiG-15bis

Nanchang CJ-6A

North West Yin An

Shenyang J-6

Shenyang J-6 (fuselage)

Shenyang J-8I

Shanghai Y-10